Aiempia iltoja

2016
Kevät: Sota
23.3. Aki-Mauri Huhtinen: Sota ja sen muutos
20.4. Tarja Väyrynen: Sota kokemuksena ja kokemuksellisena ilmiönä

2015
Kevät: Eläin
1.4. Elisa Aaltola: Akrasia, eli miksi ihmiset syövät lihaa
6.5. Karoliina Lummaa, Linnut ja ajattelu

Syksy: Velka
14.10. Jakke Holvas: Velka
11.11. Jyri Hänninen

2014
Kevät: Afrodite ja rakkaus
19.3. Risto Ahti: Afrodite – kauneudesta ja intohimosta
16.4. Miira Tuominen: Antiikin rakkauskäsitykset

Syksy: Hulluus
22.10. Lotta Hautamäki: Hulluus ja puhuminen – miten puhe määrittelee normaalin ja patologisen rajaa psykiatriassa?
19.11. Sirkka Knuuttila: Järkytyksen kieli – mitä psyykkinen trauma tekee kirjallisuudelle?

2013
Kevät: Kuolema
13.2. Heikki Lehikoinen: Kuoleman kulttuurihistoriaa Suomessa
13.3. Rosa Rantanen: Ikuisen elämän filosofinen ongelma

Syksy: Mikä on filosofian tehtävä?
4.9. Erna Oesch: Filosofian tehtävä ja tiede
13.11. Riku Juti: Filosofian tehtävä

2012
Kevät: Filosofinen Eurooppa
15.2. Timo Kaitaro: Ranskalaisen valistuksen järki ja tunteet
14.3. Antti Salminen: Saksalainen varhaisromantiikka – järjen runous, järjen myytit
18.4. Jani Hakkarainen: Brittiläinen empirismi – kauppiaiden filosofiaa

2011
Kevät: Valta ja kansanvalta
9.2. Mikko Lahtinen: Valta. Kenellä on valtaa Suomessa?
23.3. Jyrki Käkönen: Kansanvalta. Miten toteutuu kansanvalta Suomessa ja maailmassa – vai toteutuuko?

Syksy: Sivistys 2000-luvulla
28.9. Mikko Lahtinen: Kirjasto ja suomalaisen sivistyksen tilat
2.11. Maila-Katriina Tuominen: Sivistys vierastaa kiirettä ja kaihtaa rajoja

2010

Syksy: Monikulttuurisuus
27.10. Tuukka Tomperi: Monikulttuurisuus on meissä (esitelmän tiivistelmä, pdf)
8.12. Husein Muhammed: Suomalaistuuko islam, islamilaistuuko Suomi?

2009
Kevät: Elokuva 
16.2. Reijo Kupiainen: (Elo)kuvan uusi aalto
16.3. Harri Laakso: Kuvien liikutus
20.4. Tuukka Tomperi: Hitauden estetiikka ja vapaa katse
11.5. Paneelikeskustelu: Jukka-Pekka Laakso, Markus Määttänen, Tuukka Tomperi, pj. Reijo Kupiainen.

Syksy: Amerikka
23.9. Heikki A. Kovalainen: R. W. Emerson — amerikkalainen ajattelija
21.10. Ville Lähde: Myytti villistä lännestä
18.11. Reijo Kupiainen: Amerikka elokuvissa

2008
Kevät: Lapset ja lapsuus
11.2. Hannu Juuso: Filosofiaa lapsille
17.3. Antti Mattila: Filosofia, lapset ja näkökulman vaihtamisen taito
14.4. Tuukka Tomperi: Lasten ja nuorten yhteiskuntakäsitykset: poliittista sosialisaatiota ja kansalaiskasvatusta
12.5. Veli-Matti Värri: Lapsen arvo ja kasvatuksen merkitys hyödyn maailmassa

Syksy: Musiikki
15.9. Juha Torvinen: Mitä filosofoitavaa musiikissa voi olla?
13.10. Jukka Sarjala: Antautuminen ja tulkitseminen – musiikin ristiriidasta
17.11. Markku Roinila: Harmoninen ristiriita

2007
Kevät: Teatteri
9.2. Pauliina Hulkko: Teatteri. Yksi ehdotus mahdolliseksi maailmaksi
2.4. Mikko Kanninen: Esteettisiä ulottuvuuksia. Ajatuksia poliittisesta nyky-teatterista Herbert Marcusea lukiessa
23. 4. Terike Haapoja: Teatterin rajamailla – installaatiosta, ajallisuudesta ja luonnon esillepanosta
14.5. Jarkko S. Tuusvuori: Nietzsche tragedian näyttämöllä

Syksy: Kiinalainen ajattelu
24.9. Tauno-Olavi Huotari: Kiinalainen ajattelu ja kungfutselaisuus
29.10. Jyrki Kallio: Näkökulmia keisarilliseen Kiinaan
12.11. Pertti Seppälä: Taolaisuus

2006
Kevät: Runous
27. 2. Risto Ahti: Totuus
13. 3. Helena Sinervo: Runoilijan kielifilosofia
10. 4. Panu Tuomi: Kirjainten toinen elämä
8. 5. Päivi Mehtonen: Avantgarde-manifestien vallankumouksellinen runousoppi

Syksy: Kuvataide
2.10. Teemu Mäki: Mitä tekemistä taiteella on filosofian ja politiikan kanssa?
23.10. Max Ryynänen: Terrorismin estetiikkaa
13.11. Jyrki Siukonen: Nykytaiteilija ja hermeneutiikan helpotus
4.12. Anita Seppä: Kriittinen taide ja todellisuus

2005
Kevät: Poliittinen filosofia I: politiikan sanat
21. 2. Sami Syrjämäki: Vapaus
21. 3. Jukka Paastela: Diktatuuri
11. 4. Pilvi Toppinen: Demokratia
25. 4. Jaana Kuusipalo: Tasa-arvo

Syksy: Poliittinen filosofia II: Suomalainen demokratia
26. 9. Aki-Mauri Huhtinen: Maanpuolustuksen arvot – armeija, sota ja demokratia
24. 10. Tiina Rättilä: Suomalaisen kuntademokratian nykyhaasteet
21. 11. Mikko Lahtinen: Onko Suomi demokratia?
12. 12. Nelli Piattoeva: Kansalaiskasvatus, koulu ja demokratia

2004
Kevät: Kulttuurikritiikki ja moniarvoinen maailma
15.3. Elisa Aaltola: Eläin ihmisen näkökulmasta: eläinkuva ja eläinten moraalinen arvo
19.4. Eila Rantonen: Kulttuuriarvot liikkeessä: monikulttuurisuus kirjallisuudessa
10.5. Marjo Vuorikoski: Sukupuolijärjestelmän kritiikki: naisena miesten luomassa maailmassa
24.5. Anastasia Laitila: Globalisaation todellisuus: maailma etelästä nähtynä

Syksy: Väinö Linna, Tuntematon sotilas ja filosofia
27.9. Tapani Laine: Tuntematon, tiedostamaton ja maailmanhistoria
4.10. Antti Arnkil: Tuntematon Kariluoto – onko Linnan hahmokuvaus filosofiaa?
8.11. Heikki Mäki-Kulmala: Väinö Linna ja Eino Kaila: Järjen viekkaus ja poliittinen konsensus
22.11. Olli Sinivaara: Linna ja väkivalta – Tuntematon suhteessa muihin 1900-luvun sotakuvauksiin sekä väkivallan filosofiaan

2003
Kevät: Järki ja tunne
24.2. Tapio Koski: Zen – järkeä, tunnetta vai jotain MUuta. (Eugen Herrigel: Zen ja jousella ampumisen taito)
10.3. Torsti Lehtinen: Sören Kierkegaard – intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi. (Sören Kierkegaard: Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus)
24.3. Jarkko S. Tuusvuori: Havainto Bergsonilla/sta (Henri Bergson: Matière et mémoire)
7.4. Tere Vadén: Tunne ja ruumis järjen ehtoina (Hubert Dreyfus: What computers still can’t do & Antonio Damasio: Tapahtumisen tunne)

Syksy: Hyvä kasvatus? – Kasvatuksen filosofia tänään
15.9. Juha Varto: Päämäärän hämäryys kasvatuksessa
13.10. Reijo Kupiainen: Tarvitaanko kasvatusta?
27.10. Juha Suoranta: Kasvatus viihteen armoilla
24.11. Tomi Kiilakoski: Kasvatus teknologian maailmassa

2002
Syksy: Suomalainen arvofilosofia
Mikko Lahtinen alustaa kirjasta Georg Henrik von Wright: Hyvän muunnelmia
Heikki Mäki-Kulmala alustaa kirjasta Eino Kaila: Syvähenkinen elämä
Juha Kostiainen alustaa kirjasta Sven Krohn: Totuus, arvo, ihminen
Mikko Leinonen alustaa kirjasta Erik Ahlman: Arvojen ja välineiden maailma