Filosofian illat syksyllä 2021: hoivan ja hoidon etiikkaa

Filosofian illat syksyllä 2021: hoivan ja hoidon etiikkaa

Filosofian illat palaavat vuoden tauon jälleen. Tänä syksynä pohditaan kehoa, hoitoa, kuuntelemista ja hoitopäätösten etiikkaa.

Pekka Louhiala. Kuva: Kimmo Luukkonen
Pekka Louhiala. Kuva: Kimmo Luukkonen

Mihin hoitopäätökset perustuvat?
Pekka Louhiala, lääketieteen filosofian ja etiikan professori, Tampereen yliopisto
Keskiviikko 6.10. klo 18, pääkirjasto Metson Lehmus-sali

Lääketieteellinen tutkimus on edennyt nopeasti etenkin toisen maailmansodan jälkeen, ja hoitopäätösten taustalla on sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen keksintöjä. Viime vuosikymmeninä hoitopäätöksiä on pyritty perustelemaan ensisijaisesti isoilla potilasjoukoilla tehtyjen satunnaistettujen tutkimusten tuloksilla, koska näistä saatua näyttöä pidetään yleisesti luotettavimpana. Näytön hierarkkisuus – eli sen luokittelu, kuinka vahvoja erilaiset tieteelliset todistusaineistot ovat – ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia, ja hoitopäätösten taustalla on tieteellisen näytön lisäksi myös lukuisia arvovalintoja.

Illan juontaa niin & näin -päätoimittaja Risto Koskensilta. Aiheeseen voi tutustua ennakkoon Pekka Louhialan ja Oskar Lindholmin artikkelin (niin & näin 2/21) avulla.

Tarja Rautiainen-Keskustalon kuva
Tarja Rautiainen-Keskustalo

Antropologin näkökulmia kuuntelemisen etiikkaan ja politiikkaan hoivassa
Tarja Rautiainen-Keskustalo, musiikintutkimuksen professori, Tampereen yliopisto
Keskiviikko 3.11. klo 18, pääkirjasto Metson Lehmus-sali

Sanonnan mukaan vanhuus ei ole sairaus vaan elämänvaihe, joka tulisi voida viettää arvokkaasti, ”omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti”. Kuitenkin erityisesti siinä vaiheessa, kun ihminen on riippuvainen muiden avusta, mahdollisuudet arvokkaaseen vanhuuteen kapenevat. Piirre korostuu vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa, jossa ihminen joutuu osaksi instituution ylläpitämiä (ammatti)käytänteitä ja rytmejä. Samaan aikaan, kun julkisuudessa puhutaan vanhustenhoidon kriisistä, resurssipulasta ja laiminlyönneistä, niin hoivatyössä kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin korostetaan kuuntelemista keinona ihmisten tasavertaisempaan kohteluun. Mutta jos hoivakotia kuunnellaankin tilojen ja materiaalisuuksien – pyörätuolien, käytävillä satunnaisesti kaikuvien askelten tai puheenparsien – näkökulmasta, kuunteleminen ei näyttäydy ratkaisukeinona, vaan se ohjaa pohtimaan, millaisiin käytänteisiin hiipuva keho vanhushoivassa asettuu.

Illan juontaa niin & näin -toimittaja.

***

Filosofiat illat on kirjastonhoitajana ja filosofian professorina työskennelleen Raili Kaupin (1920–1995) 1985 perustama keskustelutilaisuuksien sarja. 30-luvulla kokoontuneen filosofisen kirjastokerhon eräänlaisena perillisenä se on viime vuosina tarjonnut yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti painavaa asiaa yleistajuisina alustuksina ja ajatustenvaihtoina.

Tapahtumasta on 1998 alkaen vastannut filosofinen aikakauslehti niin & näin (1994–) yhteistyössä Tampereen kaupunginkirjaston ja nyttemmin myös Tampereen seudun työväenopiston kanssa.

Artikkelikuva: Keskiaikaista suoneniskentää. Wikipedia Commons, skannattu teoksesta Maggie Black, The Medieval Cookbook (British Museum Press, 1992)