Filosofian illat keväällä 2023: Käsityöt, yhteiskunta ja politiikka

Filosofian illat keväällä 2023: Käsityöt, yhteiskunta ja politiikka

Aikoinaan käsityöt ovat olleet välttämätön osa monien ihmisten jokapäiväistä toimeentuloa, kun vähät käyttötavarat on täytynyt valmistaa pitkälti itse. Nyttemmin kädentaidot ymmärretään lähinnä ajanvietteeksi tai rauhoittumisen keinoksi. Mutta onko käsillä tekemisellä nyt ja tulevaisuudessa muutakin arvoa, ja merkitsevästkö ne myös yhteiskunnallisesti ja poliittisesti jotakin mullistuvassa ajassamme?

Vallattomat ja vaikutusvaltaiset käsityöt

Sirpa Kokko, käsityötieteen professori, Itä-Suomen yliopisto
Keskiviikko 26.4. klo 18, pääkirjasto Metson Lehmus-sali

Käsityöt näyttäytyvät yhtäältä marginaalisina menneisyyden jäänteinä. Toisaalta ne elävät uutta kukoistuskautta käsityöharrastuksen saadessa suosiota kestävyyttä ja henkilökohtaista hyvinvointia edistävänä toimintana. Käsitöiden tekeminen on kehollista ja tuo esille niin tekijänsä taidot kuin mieltymyksetkin, siksi se on hyvin henkilökohtaista. Mutta kuten tiedämme, henkilökohtainen on myös poliittista: käsitöihin kietoutuu monia yhteiskunnallisia merkityksiä sukupuolesta, sosiaalisesta ja etnisestä taustasta ja vaikkapa varallisuudesta. Käsitöiden avulla on sopeuduttu ja sopeutettu vallitseviin normeihin esimerkiksi käsityökasvatuksen kautta, mutta käsitöillä otetaan myös kantaa ja osallistutaan.

Tervetuloa pohtimaan näitä näkökulmia suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa käsityöt ovat edelleen näkyvässä asemassa.

Mii Collanus. Kuva: Jonne Renvall

Itse tekeminen kansalaistaitona

Miia Collanus, käsityötieteen ylipisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Keskiviikko 10.5. klo 18, pääkirjasto Metson Lehmus-sali

Vallalla oleva talousjärjestelmämme perustuu jatkuvan kasvun ideologialle. Tässä järjestelmässä kansalaisen tehtävänä on kuluttaa. Vain siten, meille kerrotaan, on mahdollista pitää yllä saavuttamamme hyvinvoinnin taso. Kiertotalous nähdään usein yhtenä vastauksena ongelmiimme, mutta senkin piirissä kansalainen ymmärretään tavallisesti käyttäjäksi, ei aktiiviseksi toimijaksi. Kansalaisina meillä tulisi olla paljon aktiivisempi rooli esimerkiksi huoltamalla, korjaamalla ja hyödyntämällä olemassa olevaa tuotemaailmaa ja käytettyä materiaalivarantoa tekemällä siitä uutta itse.

Puheenvuorossaan Collanus pohtii itse tekemisen taitoa kulttuurisena pääomana, jolla on mahdollista vaikuttaa kestävämpään tulevaisuuteen ja samalla tuottaa hyvinvointia ja onnellisuutta itsellemme ja yhteisöillemme.

Filosofian iltoihin on on vapaa pääsy. Ne juontaa niin & näin -toimittaja Risto Koskensilta

Illoista on 1998 alkaen vastannut filosofinen aikakauslehti niin & näin (1994–) yhteistyössä Tampereen kaupunginkirjaston ja nyttemmin myös Tampereen seudun työväenopiston kanssa.

Artikkelikuva: Sveitsiläisiä lapsia käsityötunnilla 1920-luvulla. Wellcome Collection.