Filosofian illat syksyllä 2013: Mikä on filosofian tehtävä?

Syksyn kahdessa Filosofian illassa ollaan tuttuun tapaan perimmäisten kysymysten äärellä. Tällä kertaa aiheena on ”Mikä on filosofian tehtävä”.

Ensimmäinen ilta järjestetään keskiviikkona 4.9. klo 18 Metson Pietilä-salissa.

Tilaisuudessa FL, tutkija Erna Oesch lähestyy aihetta tieteen filosofisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa monet ovat sitä mieltä, että filosofialla ei ole nykymaailmassa tehtävää, koska tiede on ottanut sen paikan. – Toiset korostavat, että niin maailman lisääntyvä monimutkaisuus ja ennustamattomuus kuin ihmiselämän epävarmuus vain lisäävät filosofisen ajattelun tarvetta. Niin tai näin – olennaista on, että filosofia kiinnostaa ja kysymys sen tehtävästä aiheuttaa keskustelua. Miksi?, pohtii Oesch. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskusteluun ja kommentteihin.

Erna Oesch on filosofian lisensiaatti, tutkija ja tuntiopettaja, jonka tutkimusalueita ovat ihmistieteiden filosofia ja historia, hermeneutiikka ja tulkinnan filosofia sekä Wilhelm Diltheyn filosofia. Hän opettaa tieteen filosofiaa, hermeneutiikan historiaa ja moderneja merkitysteorioita Tampereen yliopistossa. Parhaillaan hänen työn alla oleva tutkimuksensa on Squaring the Hermeneutic Circle – Towards a Critique of Hermeneutical Reason.

Ensimmäisen Filosofian illan juontajana toimii niin & näin –lehden päätoimittaja Jaakko Belt.

Erna Oeschin artikkeleita verkossa:

The Symbolic Absolute
The Limits of Literal Meaning

Syksyn toinen Filosofian ilta on keskiviikkona 13.11. klo 18 Pietilä-salissa. Silloin teoreettisen filosofian dosentti Riku Juti Helsingin yliopistosta pohtii vuorostaan filosofian tehtävää.

Filosofian illat on perinteinen Tampereen kaupunginkirjaston järjestämä luentosarja. Illat alkoivat jo 1970-luvulla tunnetun filosofin Raili Kaupin toimesta. Vuosien aikana illoissa on käyty läpi lähes kaikki filosofian suuntaukset ja tärkeimmät filosofit. Tällä hetkellä iltojen sisältöjä suunnittelee filosofisen aikakauslehden ja kustantamon niin & näin toimituskunta, johon kuuluu Tampereen yliopiston ympärille ryhmittyneitä filosofian tutkijoita ja opiskelijoita.