Filosofian illat keväällä 2019: Kielen valta

Sanotaan, että kieli ohjaa ajattelua. Onko sillä siis merkitystä, millä kielellä puhutaan kotona, töissä tai virastossa? Kuka päättää, mitä sanoja pitäisi käyttää? Jos kieli menee epäkuntoon, rampautuuko myös ajattelu? Kevään Filosofian illoissa paneudutaan kielen valtaan.

risto_koskensilta
Risto Koskensilta

Mitä sanamme merkitsevät, miksi ja mitä sillä on väliä?
Väitöskirjatutkija, FM Risto Koskensilta
Lehmus-sali, ke 23.1. klo 18

Jaettu kieli on työkalu, jolla järkeä käytetään julkisesti ja joka tarjoaa pääsyn yhteisössä jaettuun tietoon. Samalla kieli kantaa mukanaan erilaisia näkökulmia maailmaan ja suuntaa puhujiensa ajattelua. Ne, joiden sanat jäävät elämään, jättävät oman näkökulmansa julkiseen ajatteluun. Niinpä kielestä on syytä huolia, mutta miten sanojen merkityksiin voisi vaikuttaa ja mistä merkitykset ylipäätään tulevat?

Tilaisuuden juontaa niin & näin -päätoimittaja Jaakko Belt.

 

 

Tankeroenglantia, virastokieltä ja konsulttijargonia – ymmärtääkö kukaan?
Keskustelemassa Kotuksen johtaja, professori Ulla-Maija Forsberg ja kustantaja, filosofi, FT Jarkko S. Tuusvuori
Lehmus-sali, ke 20.2. klo 17

Miksi on tärkeää voida toimia yksityisesti ja julkisesti omalla äidinkielellään? Mitä yhteiskunnan instituutioilta ja yhteisön jäseniltä vaaditaan, jotta äidinkieltä voisi käyttää kaikilla elämänaloilla? Mitä tapahtuu, jos kielen ilmausten merkitykset hämärtyvät tai karkaavat puhujilta?

Tilaisuudet juontaa niin & näin -lehden toimittaja Risto Koskensilta.

***

Filosofiat illat on kirjastonhoitajana ja filosofian professorina työskennelleen Raili Kaupin (1920–1995) 1985 perustama keskustelutilaisuuksien sarja. 30-luvulla kokoontuneen filosofisen kirjastokerhon eräänlaisena perillisenä se on viime vuosina tarjonnut yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti painavaa asiaa yleistajuisina alustuksina ja ajatustenvaihtoina.

Tapahtumasta on 1998 alkaen vastannut filosofinen aikakauslehti niin & näin (1994–) yhteistyössä Tampereen kaupunginkirjaston ja nyttemmin myös Tampereen seudun työväenopiston kanssa.