Filosofian illat kevät 2013: Kuolema

Tampereen pääkirjasto Metso, Pietilä-sali klo 18.00–19:30

Kevään teemana on elämän vääjäämätön vastinpari ja vastakohta, filosofisista ongelmista suurimmaksikin kutsuttu.
Alustusten myötä tutustutaan kuolemaa koskevien käsitysten ja tapojen historiaan Suomessa sekä pohditaan kuoleman välttelyyn eli elämän pidentämiseen liittyviä filosofisia ja eettisiä ongelmia.

Esitykset:


Ke 13.2. 18.00-19.30 Pietilä-sali
Tietokirjailija Heikki Lehikoinen: ”Kuoleman kulttuurihistoriaa Suomessa”
(Lehikoinen on kirjoittanut vuonna 2011 julkaistun kirjan Katkera manalan kannu: Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa)

Ke 13.3. 18.00-19.30 Pietilä-sali
Tutkija Rosa Rantanen: ”Ikuisen elämän filosofinen ongelma”
(Rantanen valmistelee Turun yliopistoon väitöskirjaa elämän huomattavaan pidentämiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.)

Tervetuloa!
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.